بوستو اداره شیطان ماشین اعتراف پرونده

بوستو: اداره شیطان ماشین اعتراف پرونده راننده پلاک ماشین پلیس آگاهی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نکته‌ای که مخالفان برجام به آن اشاره نمی‌کنند

یکی از موارد اتهامی مخالفان برجام در نزدیک به دو سالی که از تصویب آن می‌گذرد، این بوده که آمریکایی‌ها تحریم‌های جدیدی علیه کشور عزیزمان ایران به اجرا گذاشته‌اند

نکته‌ای که مخالفان برجام به آن اشاره نمی‌کنند

توصیه ای که مخالفان برجام به آن اشاره نمی کنند

عبارات مهم : ایران

یکی از موارد اتهامی مخالفان برجام در نزدیک به دو سالی که از تصویب آن می گذرد، این بوده که آمریکایی ها تحریم های جدیدی علیه کشور عزیزمان ایران به اجرا گذاشته اند. مخالفان، وضع این تحریم ها را اولا مغایر با برجام می دانند، ثانیا معتقدند این اقدام یعنی نقض برجام و علی رغم آنچه دولت روحانی و وزارت خارجه اش مدعی هستند، طرف آمریکایی نه تنها به تعهدات خودش در برجام عمل نکرده؛ بلکه یک گام هم جلوتر آمده و با وضع تحریم های تازه بعد از برجام مغایر آن عمل کرده هست. آخرین مورد آن هم وضع تحریم های تازه از سوی واشنگتن علیه بعضی از شخصیت های حقیقی و حقوقی کشور عزیزمان ایران بود که دو هفته پیش صورت گرفت.

صادق زیباکلام با این مقدمه در «شرق» نوشت: علی رغم نظر دکتر ظریف که اعتقاد بود چون شورای امنیت با وجود فشارهای آمریکا حاضر نمی شود فعالیت های موشکی کشور عزیزمان ایران را مغایر با برجام اعلام کند، آن را یک پیروزی دپیلماتیک جهت کشور عزیزمان ایران اعلام می کند، مخالفان برجام نه تنها نشست اخیر شورای امنیت را موفقیت کشور عزیزمان ایران ندانستند بلکه وضع تحریم های تازه را شکست دیگری جهت دپیلماسی مصالحه در برابر دیپلماسی مقاومت خواندند.

نکته‌ای که مخالفان برجام به آن اشاره نمی‌کنند

آیا مخالفان برجام در کشور عزیزمان ایران درست می گویند و وضع تحریم های دو سال گذشته از جمله تحریم های اخیر آمریکا نقض برجام است؟ در پاسخ باید گفت وضع تحریم های تازه علی رغم ادعای مخالفان آقای روحانی به معنای نقض برجام نیست. خیلی کلی گفته باشم، تحریم های واشنگتن علیه کشور عزیزمان ایران را که از وقت اشغال سفارت آن کشور در ١٣ آبان ٥٨ شروع می شود، اساسا باید به سه دسته مهم تقسیم کرد. دسته اول تحریم هایی که به گفته آمریکایی ها نقض حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران خوانده می شود، گروه دوم در برگیرنده آنچه آمریکایی ها حمایت کشور عزیزمان ایران از تروریسم عنوان می کنند و دسته سوم مرتبط با فعالیت های هسته ای کشور عزیزمان ایران بود.

مذاکرات هسته ای که با روی کار آمدن دولت یازدهم شروع و نهایتا منجر به توافق وین و «برجام» شد، اساسا وارد تحریم های دو گروه اول نمی شدند بنابراین آن تحریم ها نه تنها به قوت خودشان باقی ماندند بلکه واشنگتن می تواند بر آنها افزوده یا بکاهد. همچنان که در عمل این اتفاق افتاده و طرف آمریکایی، تحریم های جدیدی علیه کشور عزیزمان ایران به اجرا گذاشته است.

یکی از موارد اتهامی مخالفان برجام در نزدیک به دو سالی که از تصویب آن می‌گذرد، این بوده که آمریکایی‌ها تحریم‌های جدیدی علیه کشور عزیزمان ایران به اجرا گذاشته‌اند

نکته دومی که راجع به تحریم های پسابرجام باید گفت، تلاش های کشور عزیزمان ایران در دور زدن تحریم ها در گذشته هست. می دانیم که تلاش های زیادی در دولت قبل به منظور دور زدن تحریم ها صورت می گرفت. ما نام این اقداماتمان را «دور زدن تحریم ها» و آمریکایی ها نام آن را «نقض تحریم ها» می گذارند.

شماری از تحریم های بعد از برجام به واسطه کشف دور زدن تحریم ها در گذشته وضع شده است که ارتباطی با برجام پیدا نمی کنند ولی مخالفان دولت، بدون اشاره به هیچ یک از این مسائل، طرف برابر را متهم به نقض برجام می کنند. هیچ گاه هم نمی گویند که واشنگتن به کدام علت به تحریم های تازه یا مجازات های تازه علیه کشور عزیزمان ایران اقدام کرده هست. فقط با صدای بلند اعلام می کنند با وجود ادعای دولت یا آقای ظریف مبنی بر به اجرا درآمدن برجام، آمریکایی ها یک بار دیگر با اعلام تحریم های تازه به تعهدات خودشان در برجام عمل نکرده اند و بهره برداری های دیگر.

مسئله مهم دیگری که مخالفان برجام به آن اشاره نمی کنند، «روح برجام» هست. اصطلاح «روح برجام» را نخستین بار، نگارنده در یادداشت خود در روزنامه «شرق» به کار بردم. در آن یادداشت توضیح دادم در کنار و افزون بر سند صد و چند صفحه ای توافق هسته ای، برجام دارای یک «روح» هم بود. روح برجام مشمول بر رفتن به سمت «تنش زدایی» و برداشتن گام هایی جهت کم کردن تنش و دشمنی میان کشور عزیزمان ایران و آمریکا می شد. صد البته که آن انتظار فقط از کشور عزیزمان ایران نمی رفت بلکه مشمول بر تندروهای آمریکایی که به چیزی کمتر از نبود جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران رضایت نمی دهند هم می شد ولی واقعیت تلخ آن است که با وجود انتظارات و بیم و امیدهایی که توافق تاریخی هسته ای و فضای پسابرجام ایجاد کرده بود، هیچ تغییری در کم کردن حجم دشمنی میان دو کشور اتفاق نیفتاد و مواضع تند با همان شدت و حدت گذشته ادامه یافت.

نکته‌ای که مخالفان برجام به آن اشاره نمی‌کنند

گویی هم در کشور عزیزمان ایران و هم در آمریکا جریاناتی بودند که اصرار می کردند نشان دهند با وجود برجام و فضای آرام تری که در مناسبات میان پایتخت کشور عزیزمان ایران و واشنگتن برقرار شده، همچنان شرایط گذشته ادامه دارد. گروهی در کشور عزیزمان ایران در دو سه سال اخیر، گفتمان آمریکاستیزی را با تأکید و رنگ و لعاب بیشتری ادامه دادند. تندروهای آمریکایی هم متقابلا از آتش دشمنی و مقابله با کشور عزیزمان ایران اسلامی کم نکردند. در این طرف هم هیچ گاه به این توصیه راحت و ابتدایی اشاره نشد که این یا آن تحریم و این یا آن اقدام خصمانه آمریکایی ها علیه کشور عزیزمان ایران به کدام علت انجام شده است است؟

واژه های کلیدی: ایران | واشنگتن | تحریم ها | آمریکایی | پسابرجام | تحریم های جدید | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs