بوستو اداره شیطان ماشین اعتراف پرونده

بوستو: اداره شیطان ماشین اعتراف پرونده راننده پلاک ماشین پلیس آگاهی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اکثر شخصیت های کلیدی اصولگرا دیگر در میان مردم محبوبیت ندارند ، آیا رق

نشریه روسی وستنیک کاوکازا نوشت: در انتخابات 19 می حسن روحانی جهت یک دوره چهار ساله دیگر گزینش شد. او با رویکرد ارتباط با دنیا و اصلاحات وارد کارزار انتخابات شد.

اکثر شخصیت های کلیدی اصولگرا دیگر در میان مردم محبوبیت ندارند ، آیا رق

آیا رقبای اصولگرای روحانی می توانند دولت در سایه تشکیل دهند؟ / اکثر شخصیت های کلیدی اصولگرا دیگر در میان مردم محبوبیت ندارند

عبارات مهم : ایران

نشریه روسی وستنیک کاوکازا نوشت: در انتخابات 19 می حسن روحانی جهت یک دوره چهار ساله دیگر گزینش شد. او با رویکرد ارتباط با دنیا و اصلاحات وارد کارزار انتخابات شد. رقبای اصولگرا با شعارهای پوپولیستی به انتخابات پا گذاشتند و در نهایت شکست سخی خوردند ولی این به معنی خروج آنها از میدان مسابقه نیست. اصولگرایان به دنبال مخالفت با روحانی و ایجاد دولتی در سایه اند.

به گزارش گزینش ؛ ایده دولت سایه درگذشته نیز در تناوب سیاست کشور عزیزمان ایران اتفاق افتاده بود. در سال 2005 اصلاح طلبان که انتخابات را به محمود احمدی نژاد واگذار کرده بودند این احتمال را مطرح کردند ولی این دولت هیچ گاه تشکیل نشذ. زیاد به این علت که آنها خواهان ثبات و اتحاد در داخل کشور بودند. ولی در این دوره انتخابات مردم دائما در مورد آینده کشور حرف میزدند.

اکثر شخصیت های کلیدی اصولگرا دیگر در میان مردم محبوبیت ندارند ، آیا رق

این بار هم رقیب روحانی یعنی ابراهیم رییسی اولویت را به وحدت داد در پیامی پیروزی روحانی را تبریک گفت ولی این خبر بعد از تشکیک در نتیجه انتخابات بود. او دائما تاکید دارد که شکایت های او از تخلفات انتخاباتی نباید نادیده گرفته شود. رییسی بارها توافق هسته ای را مورد نقد قرار داده و گفته قاطبه مردم از مزایای توافق هسته ای منتفع نشده اند. او 15.5 میلیون رای را از میان 38 میلیون رای دهنده به خود تخصیص داده شده است داد. رییسی و متحدان اصولگرای او از این رای جهت مقابله با سیاست های تعاملی روحانی با غرب و اصلاحات اقتصادی مد نظر او استقاده میکنند.

وضعیت از این هم پیچیده تر هست. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته ای دوران احمدی نژاد و کاندیدای ریاست جمهوری در سال 2013 اعلام ایجاد دولت در سایه کرده هست. برنامه او مشمول بر ایجاد کارگروه هایی جهت اقدام در قبال چالش هایی از قبیل سیاست خارجی تا معضلات اجتماعی و صتعت و اقتصاد و فساد و شفافیت و سلامت عمومی هست. این حرکت از سوی اصولگرایان استفاده از ظرفیت رای رییسی خوانده شده است هست. جلیلی یکی از شخصیت های شکننده سیاست کشور عزیزمان ایران هست. ولی این حرکت او میتواند بر روند دور دوم ریاست جمهوری روحانی و کارها او در خصوص تعامل با دنیا تاثیر بگذارد.

نشریه روسی وستنیک کاوکازا نوشت: در انتخابات 19 می حسن روحانی جهت یک دوره چهار ساله دیگر گزینش شد. او با رویکرد ارتباط با دنیا و اصلاحات وارد کارزار انتخابات شد.

اصولگرایان و تندروها در کشور عزیزمان ایران در سالهای اخیر دچار تشتت آرا شده است اند. زیاد شخصبت های کلیدی اصولگرا نظیر جلیلی حمایت مردم را از دست داده اند و محبوبیت ارزش از دست رفته هست. از این رو رییسی تا قبل از این انتخابات میان مردم عادی شخصیت آشنا شده است ای نبود و جهت همین اردوگاه اصولگرایی سرمایه گذاری خود را بر این شخصیت شروع کرد.

اصولگرایان در طول مذاکرات هسته ای در دوران روحانی از ایجاد رخته در این مذاکرات بازماندند ولی امروز به انتقادات خود با وجود پذیرش شکست در آن عرصه ادامه میدهند.

اصولگرایان در پی نتبجه انتخابات تلاش هایشان را جهت تحکیم وحدت به وجوذ امده در جریانشان شروع کرده اند. ایجاد دولت در سایه به آنها اجازه میدهد متمرکز تر علیه دولت روحانی و جهت تضعیف او عمل کنند. این رویکر به آنها اجازه میدهد که روایتی را راجع به روحانی در منزل و در خارج از کشور ایجاد کنند و منتظر انتخابات بعدی نشوند.

اکثر شخصیت های کلیدی اصولگرا دیگر در میان مردم محبوبیت ندارند ، آیا رق

اگر اصولگرایان حول این استراتژی متحد شوند قادر خواهند بود که جلوی کارها روحانی را بگیرند.

در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته در کشور عزیزمان ایران پاسخ مردم بله به میانه رو ها و اصلاح طلبان بود. نتیجه انتخابات نشان دهنده تخصیلات بالای جوانان و رای قدرتمند جمعیت شهری و مطالبات آنها جهت ایجاد جامعه ای آزاد هست. دوره دوم روحانی با آرایی قاطع تر از دوره اول شروع خواهد شد ولی اصولگرایان تلاش هایشان را جهت مانع افکنی بر سر راه این دولت زیاد کرده اند. دولت در سایه میتواند تلاش های آنها را کانالیزه کرده و به آنها اچازه دهد موثر تر از قبل کارشکنی کنند.

نشریه روسی وستنیک کاوکازا نوشت: در انتخابات 19 می حسن روحانی جهت یک دوره چهار ساله دیگر گزینش شد. او با رویکرد ارتباط با دنیا و اصلاحات وارد کارزار انتخابات شد.

واژه های کلیدی: ایران | سیاست | اصولگرا | انتخابات | حسن روحانی | اصولگرایان | دولت روحانی | رقیب روحانی | نتیجه انتخابات | انتخابات ریاست جمهوری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs