بوستو اداره شیطان ماشین اعتراف پرونده

بوستو: اداره شیطان ماشین اعتراف پرونده راننده پلاک ماشین پلیس آگاهی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ارتقا رتبه شاخص تجارت فرامرزی کشور عزیزمان ایران در سال 2017 / بانک جهانی

کشور جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران روند صادرات و واردات را با اصلاح و گسترش خدمات ارائه شده است از طریق پنجره واحد ساده تر ساخته است.

ارتقا رتبه شاخص تجارت فرامرزی کشور عزیزمان ایران در سال 2017 / بانک جهانی

بانک جهانی: ارتقا رتبه شاخص تجارت فرامرزی کشور عزیزمان ایران در سال 2017

عبارات مهم : ایران

کشور جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران روند صادرات و واردات را با اصلاح و گسترش خدمات ارائه شده است از طریق پنجره واحد ساده تر ساخته است.

بانک جهانی در تازه ترین گزارش اعلام کرد: شاخص تجارت فرامرزی کشور عزیزمان ایران در سال ۲۰۱۷ اصلاح یافته است .

ارتقا رتبه شاخص تجارت فرامرزی کشور عزیزمان ایران در سال 2017 / بانک جهانی

به گزارش گمرک نیوز،این عنوان در آخرین گزارش بانک جهانی در خصوص اصلاح فضای کسب و کار عنوان گردیده که بر اساس ۱۰ شاخص کوچکتر بررسی شده است است و یکی از آنها به شاخص تجارت فرامرزی تخصیص داده شده است دارد.

در بخشی از این گزارش آمده است:”کشور جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران روند صادرات و واردات را با اصلاح و گسترش خدمات ارائه شده است از طریق پنجره واحد ساده تر ساخته است.”

کشور جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران روند صادرات و واردات را با اصلاح و گسترش خدمات ارائه شده است از طریق پنجره واحد ساده تر ساخته است.

شاخص عملکرد لجستیک کشور عزیزمان ایران ۲۳ پله افزایش کرد

تازه ترین گزارش بانک جهانی در خصوص شاخص عملکرد لجستیک هم نشان می دهد رتبه کشور عزیزمان ایران در این شاخص بین المللی ۲۳ پله افزایش کرده هست. این نخستین باری است که روند نزولی رتبه کشور عزیزمان ایران در رتبه بندی لجستیک کشور متوقف شده است و شاهد افزایش قابل توجهی در اصلاح عملکرد لجستیکی کشور عزیزمان ایران هستیم.

با توجه به اینکه کشور عزیزمان ایران در زیر شاخص کارایی فرآیندهای ترخیص کالا مشمول بر سرعت ، سادگی و قابل آینده نگری بودن تشریفات اداری مثل فرآیندهای گمرکی 23 پله افزایش داشته می تواند نشانگر موفقیت آمیز بودن اجرای پنجره واحد تجاری باشد.

ارتقا رتبه شاخص تجارت فرامرزی کشور عزیزمان ایران در سال 2017 / بانک جهانی

ناهماهنگی گزارش های Doing Businessسال 2017 بانک جهانی و شاخص عملکردی لجستیک LPI

با این حال در گزارش اصلاح فضای کسب و کار (Doing Buisiness)و شاخص عملکردی لجستیک( LPI) بانک جهانی در خصوص فرآیندهای گمرکی شاهد ناهماهنگی هایی هستیم.

به نحویکه تعداد اسناد مورد نیاز واردات و صادرات براساس نتیجه های پرسش نامه لجستیک با شاخص اصلاح فضای کسب و کار کاملا متفاوت بوده و تعداد اسناد مورد نیاز جهت ترخیص کالا 6 فرم و تعداد اسناد مورد نیاز جهت صدور کالا 5 فرم ذکر گردیده است ؛ در صورتیکه در گزارش Doing Business جهت واردات 11 سند و جهت صادرات 9 سند ذکر گردیده است.

کشور جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران روند صادرات و واردات را با اصلاح و گسترش خدمات ارائه شده است از طریق پنجره واحد ساده تر ساخته است.

همچنین وقت اعلام شده است جهت انجام تشریفات گمرکی براساس نتیجه های پرسش نامه لجستیک داخلی (LPI ) با شاخص تجارت فرامرزی متفاوت بوده و در این گزارش آمده است؛تنها 39% از محموله ها ارزیابی فیزیکی می شوند و میانگین وقت بین ارائه و پذیرش گمرکی و اعلام ترخیص جهت واردات جهت محموله هایی که بازرسی فیزیکی می شوند 4 روز و محموله هایی که بازرسی فیزیکی نمی شوند 3 روز اعلام شده است است .

گزارش شاخص تجارت فرامرزی بانک جهانی به صورت هر سال در قالب اصلاح فضای کسب و کار و شاخص عملکردی لجستیک دوسالانه منتشر می شود.

ارتقا رتبه شاخص تجارت فرامرزی کشور عزیزمان ایران در سال 2017 / بانک جهانی

این گزارش می افزاید؛گمرک در کشور عزیزمان ایران مسئول صدور مجوزهای ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی نیست و در این امر ۲۲ شرکت دخالت دارند.

واژه های کلیدی: ایران | تجارت | افزایش | واردات | وارداتی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs