بوستو اداره شیطان ماشین اعتراف پرونده

بوستو: اداره شیطان ماشین اعتراف پرونده راننده پلاک ماشین پلیس آگاهی

گت بلاگز اخبار اجتماعی عضو شورای شهر از مدیریت فرهنگی شکست‌خورده پایتخت کشور عزیزمان ایران می‌گوید ،

محمدباقر قالیباف بعد از ناکامی در انتخابات سال 84 به سمت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منصوب شد. البته او هشت سال بعد هم جهت رئیس‌جمهور شدن خیز برداشت که با

عضو شورای شهر از مدیریت فرهنگی شکست‌خورده پایتخت کشور عزیزمان ایران می‌گوید ،

خواب های دلواپس کننده قالیباف جهت ایران/عضو شورای شهر از مدیریت فرهنگی شکست خورده پایتخت کشور عزیزمان ایران می گوید

عبارات مهم : ایران

محمدباقر قالیباف بعد از ناکامی در انتخابات سال 84 به سمت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منصوب شد. البته او هشت سال بعد هم جهت مدیر جمهور شدن خیز برداشت که باز هم ناکام ماند و امسال جهت سومین بار در مسابقه با حسن روحانی، مدیر جمهور فعلی و ابراهیم رئیسی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری بازگشته است.

روزنامه تماشاگران امروز نوشت: بازخواني برنامه ها و وعده هاي كانديداها از بهترين راه هاي آشنایی آنان هست. با يك بررسي كوتاه مي توان فهمید مهم ترين وعده ها و برنامه هاي شهردار در حوزه اقتصاد است و او هیچ وقت برنامه مشخص و درخشانی براي فرهنگ نداشته است.

عضو شورای شهر از مدیریت فرهنگی شکست‌خورده پایتخت کشور عزیزمان ایران می‌گوید ،

بسياري از كارشناسان معتقدند عملكرد قاليباف در شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران در اغلب ایام تحت الشعاع اشتیاق آخر ناپذیر او جهت رسیدن به منصب رياست جمهوري بوده هست. از منظر بسياري از همين كارشناسان، تبديل شدن شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران به سكويي براي پرش يك نفر از خيابان بهشت به خيابان پاستور همواره محل نقد بوده است ؛ زيرا شهرداري كه مي خواهد رئيس جمهور شود همواره متهم است به اينكه اولويت او نمايش هاي انتخاباتي و كمپين هاي سياسي است و بنابراين تمام فعاليت هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و عمراني شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران تحت تأثير نامزدي شهردار قرار مي گيرد. در همين راستا در سال هاي اخير شاهد بنرهاي شهرداري در انتقاد به سياست هاي خارجي دولت و نمایش منویات شهردار به عنوان آلترناتیو و رقیبی جهت رییس دولت در سطح شهر بوده ايم.

آقاي قاليباف در اولين مناظره اين دور از انتخابات كه جمعه گذشته، هشتم ارديبهشت ماه با عنوان اجتماعي و فرهنگي به صورت زنده از رسانه ملي پخش شد تنها در مورد برنامه هاي اقتصادي خود صحبت كرد و حتي اشاره اش به مباحث اجتماعي مانند جمله «امروز افسردگى در جامعه اوج رفته و نياز به نشاط مردم با يك زندگى خوش احساس مي شود» يا «امروز بحران هاي اقتصادي تأثير جدي در حوزه پرسشها اجتماعي گذاشته است» هم مرتبط با پرسشها اقتصادي بود. این بی علاقگی و بی تفاوتی شهردار و شهرداری به مقوله های فرهنگی را در سال های گذشته به عینه دیده ایم. شاید بتوان جهت نشان دادن رویکرد غیرفعال شهرداری در حوزه فرهنگ مثال های بسیاری زد.

محمدباقر قالیباف بعد از ناکامی در انتخابات سال 84 به سمت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منصوب شد. البته او هشت سال بعد هم جهت رئیس‌جمهور شدن خیز برداشت که با

برای نمونه در حیطه پرمخاطب سينما، مؤسسه تصوير شهر (متعلق به شرکت فرهنگي و هنري شهرداري تهران) در تمام سال هاي مديريت آقاي قاليباف، در توليد كمتر از ۲۰ فيلم سهم داشته كه از مطرح ترين آنها مي توان به ميم مثل مادر (۱۳۸۵)، دعوت (۱۳۸۶)، آواز گنجشك ها (۱۳۸۶)، طلا و مس (۱۳۸۸)، نارنجي پوش (۱۳۹۰)، بوسيدن روي ماه (۱۳۹۰) و ماجان (۱۳۹۵) اشاره كرد. انتقادی که هر لحظه به شهرداری وارد بوده این بوده که میل به داشته فعالیت هایش در حوزه فرهنگی به محملی جهت تبلیغ شهرداری و کارها و تصمیمات آن بدل شود. موضوعی که در نارنجی پوش مهرجویی به شدت اغراق شده است به نظر می رسید و انتقادات بسیاری به همراه داشت.

از ديگر فعالیت های فرهنگی شهرداري كه در اين سال ها انتقادات زيادي را نصيب خود كرده، امپراتوري رسانه اي اين نهاد بوده هست. گروه نشريات همشهري علاوه بر روزنامه آشنا شده است اش، چندين و چند و عنوان مجله ديگر را هر هفته يا هر ماه روي كيوسك مي برد. نشرياتي در مباحث متفاوت كه بسیاری از آنها در هر شماره خود موظف به تبليغات جهت کارهای شهرداری در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند و در عوض اجازه کمترین انتقادي به مديريت شهر را نداشته و تبديل با صرف هزینه های میلیاردی پايگاه انحصاري تحت اختیار شهردار محسوب می شوند.

سيامك رحماني كه مدتي سردبير ماهنامه دانستنيهاي همشهري بوده هست، در این باره مي دهد: «نمونه از رفتارهای انحصارطلبانه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در مدیریت و ادراه رسانه هایش کم نیستند. شخصا با این تجربه مواجه بودم؛ بعد از یک سال انتشار دو هفته نامه دانستنيها و در حالی که این نشریه يكي از موفق ترين و سودآورترين نشريات گروه شده است بود و به علت سیر صعودی اش با تمجید و جایزه مواجه بود، يك روز آمدند و از من پرسيدند كه در اردوگاه سیاسی چه كسي هستي؟ منظور هم این بود كه آيا در زمره حامیان شهردار هستی یا نه؟ پاسخ دادم كه در اردوگاه هيچ كس نيستم. نتيجه راحت و قاطع اش این بود كه بلافاصله عذرم را درخواست کردند و مجبور به خداحافظی با دانستنیها و همشهری شدم!»

عضو شورای شهر از مدیریت فرهنگی شکست‌خورده پایتخت کشور عزیزمان ایران می‌گوید ،

محمدمهدي تندگويان، از اعضاي فعلي شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد مديريت فرهنگي شهرداري طي اين سال ها اعتقاد است كه برنامه هاي فرهنگي شهرداري اغلب تبديل به منبع درآمد پايدار نشده اند و باعث از دست رفتن هزينه شده است اند كه اين واقعيت فقط با درنظر گرفتن دو احتمال قابل پذيرش است ؛ يا اينكه مديريت شهري ضعيف بوده است و يا اينكه درآمدي ايجاد شده است كه صرف پرسشها غير از شهر شده است هست. او در همين مورد به تماشاگران امروز گفت: «مشكل اصلي پرسشها فرهنگي در شهرداري وجود دارد، عدم هماهنگي شرکت هاي داخلي شهرداري با يكديگر هست. در تمام اين سال هايي كه آقاي قاليباف رياست شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران را بر عهده داشتند، نتوانسته است شرکت هاي زيرمجموعه خود را با يكديگر هماهنگ كند.

سازمان فرهنگي هنري شهرداري، شرکت بسيج شهرداري، شرکت ورزش، معاونت فرهنگي اجتماعي، معاونت امور بانوان و نهادهاي ديگري كه همه باهم دارند كار فرهنگي مي كنند. به طور مثال در وقت هايي ديده ايم كه اين شرکت ها براي يك مسئله فرهنگي در بخشي از شهر ورود پيدا مي كنند و آن با كاري كه بخش ديگري از شهرداري انجام مي دهد، كاملاً مغايرت دارد. ما (اعضاي شوراي شهر) چندين بار اين مسئله را در شوراي شهر هم مطرح كرده ايم ؛ به طور مثال مؤسسه همشهري كه خودشان ادعا دارند يكي از موسسات فرهنگي و شهري ارزش هست، براي خود يك سازي مي زند و هيچ هماهنگي با معاونت فرهنگي و اجتماعي ندارد. از سويي ديگر شرکت بسيج در حوزه مأموريت هايش براي خودش يك رديف بودجه اختصاصي دارد كه نتيجه كارهايش را مردم ديده اند. شرکت فرهنگي و هنري در فرهنگسراها براي خود رويكرد ديگري را در پيش گرفته هست. شرکت ورزش شهرداري نيز در برنامه هاي فرهنگي كه مي خواهد شركت مي كند. در كنار اين شرکت ها، مدل برنامه هاي فرهنگي امور مساجد، شوراهاي محله، شوراياري ها هم به همين منوال است.»

محمدباقر قالیباف بعد از ناکامی در انتخابات سال 84 به سمت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منصوب شد. البته او هشت سال بعد هم جهت رئیس‌جمهور شدن خیز برداشت که با

تندگويان اضافه می کند: «به نظر من اگر كسي ادعا دارد كه براي كشور برنامه هاي فرهنگي دارد بايد حداقل در طول اين ۱۲ سال، برنامه هايش در شهرداري با يك وحدت رويه اي پيش رفته باشد. در همين عنوان حتي گاهي به آدم به اين نتيجه مي رسد در بحث هاي فرهنگي در شهرداري يك مسابقه اي در جريان است و در مناطق و شرکت ها براي انجام كاري مسابقه مي شود كه نتیجه های متفاوتي در شهر خواهد داشت و هيچ نوع تصميم گيري واحدي در شهر وجود ندارد. اين پرسشها تبعات ديگري هم دارد و باعث پرت هزينه مي شود. زماني كه از تصميم گيري ها از يكجا صورت نگيرد و هزينه ها از يكجا پرداخت نشود اين مباحث پيش مي آيد. تمام اين شرکت هاي شهرداري هركدام رديف بودجه اختصاصي خود را دارند و به نظر من هزينه انجام فرهنگي در شهر را چندين برابر مي كنند.» او در ادامه تصريح كرد: «همچنين آقاي قاليباف طي اين ۱۲ سال مي توانست مباحث فرهنگي را تبديل به يكي از درآمدهاي پايدار شهر كند.

يعني فرهنگسراها، نهادهاي فرهنگي كه مردم از آنها بهره برداري مي كنند، مي توانست تبديل به محل درآمدي رسمي شوند. ولي همان طور كه پيش تر هم گفته ام به طور مثال در مورد برج ميلاد، كه فضايي توريستي و فرهنگي است تعدادي سالن همايش، مجموعه دلفيناريوم، فضاهاي نمايشگاهي، رستوران و… وجود دارد که همه فكر مي كنند بايد درآمد خوبي داشته باشد ولي در عمل نه تنها تبديل به درآمد پايدار شهرمان نشد، بلكه هنوز هم بابت آن هزينه مي دهيم و جزو رديف بودجه هاي ما است.

عضو شورای شهر از مدیریت فرهنگی شکست‌خورده پایتخت کشور عزیزمان ایران می‌گوید ،

به طور تقريبي مي توان گفت درآمد آنها حتي يك سوم هزينه هايشان هم نيست. اين اتفاق فقط مي تواند دو معني داشته باشد: يا در اين عنوان توانايي مديريت وجود ندارد كه درآمدزايي انجام نمي شود يا درآمدی که حاصل مي شود، صرف شهر نمي شود و به بخش هاي ديگر مي رود و ايجاد رانت مي كند. در مثالي ديگر مي توان به مؤسسه همشهري اشاره كرد كه با اين همه امكانات كه تقريباً بزرگترين مصرف كننده كاغذ در ايران است و قيمت گذار كاغذ هست، چه سودي عايد شهرمان كرده است؟ از آن چه درآمد پايداري حاصل شده است است؟ قابل باور نيست كه مجموعه نشريات همشهري سودآور نباشند و اين باز هم به همان معني است كه يا مديريت مان مشكل دارد يا درآمدش صرف پرسشها ديگر مي شود و از اين دو حالت خارج نيست و آقاي قاليباف بايد يكي از اين دو فرض را بپذيرد.»

مدیریت شکست خورده شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در حوزه فرهنگ امروز با سوالات بسیاری مواجه است و بزرگترین پرسش این است که او بدون کارنامه ای روشن و موفق چگونه می خواهد مدیریت فرهنگی کشور را به دست بگیرد. آقای قالیباف در صحبت هایشان از نظارت دائمی مردم بر کار دولت و از شفافیت می گویند ولی در عمل نشان داده اند که حاضر به پذیرش چنین نظارتی نیستند و هر لحظه مجموعه های زیردست ارزش باید در تایید کامل افکار و نیات ایشان و با محدودیت هایی که به آن معتقدند عمل کند. مشکلی که اگر به ابعاد ملی برسد می تواند فاجعه ای دیگر را رقم بزند. این بار نه در سیاست و اقتصاد، که در فرهنگ!

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | برنامه | شهرداري | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs